terminowe płatności dla ZUSu

Rozporządzenie stanowi, że ubezpieczenia społeczne powinny być przymusowe, świadome, albo jest możliwość im nie podlegać. Od pracownika należy odprowadzać składki na wszystkie cztery warianty ubezpieczeń społecznych. Jest on objęty zatem ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym.