Close

Coraz większa wagę przykłada się do zarządzania zasobami ludzkimi. Co to tak naprawdę jest?

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) obejmuje zestaw aplikacji które mogą posłużyć menadżerom do zrealizowania zadań powiązanych z personelem. W aktualnym świecie koszt przedsiębiorstwa obejmują zasoby ludzkie (ZL).

human resources

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one cennym zasobem, w którego inwestowania może zagwarantować wiele zysków. Ze względu na takie podejście stopniowo rozwinęła się polityka kierowania zasobami ludzkimi (ZZL), która zakłada cele, metody oraz cele, jakie powinny spełniać wspaniale działające przedsiębiorstwo.

W literaturze stosowane jest również pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym trzeba rozumieć zbiór działań (decyzji) które wiążą się z ludźmi, nakierowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokajanie potrzeb (rozwój) zatrudnionych.

Podoba Ci taki tekst? To ekstra, sprawdź stronę hotel niemcza pod tym adresem. Zobaczysz tam większą ilość informacji na zbliżony temat.

Przedmiotem zainteresowania funkcji personalnej w tym temacie są ludzie jako podmioty sprawcze w osiąganiu celów indywidualnych i organizacyjnych, a więc pracownicy pod względem ilościowym i jakościowym, ich zaangażowanie w działalność organizacji, osiągane wyniki oraz uwarunkowania tych zmiennych.

Kolejnym znanym terminem jest „gospodarowanie zasobami ludzkimi”, które można definiować jako działanie organizacji zrobione na przyciągnięcie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma

Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami które wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi są na przykład systemy zarządzania wypłatami oraz związane z nimi systemy szastania wynikami pracowników (EPM), są kluczowymi elementami szerokiego spektrum aplikacji rozporządzania kompetencjami. Wymienione aplikacje są używane przez ekspertów działu hrm, przy ocenie efektów pracowników a także zdobyciu wykorzystywania kompetencji. Systemy kierowania wynagrodzeniami zapewniają modelowanie spłacania zatrudnionych razem z ich kompetencjami i wynikami; są również używane jako narzędzie będące elementem strategii dla utrzymywania ważnych dla przedsiębiorstwa kompetencji.

Systemy zarządzania programami motywującymi, zaznaczane tez jako systemy zarządzania przychodami działu sprzedaży, są używane przez kierownictwo działu sprzedaży do zarządzania i prognozowania środków przeznaczonych na prowizje i pozostałe motywatory oraz do harmonizowania strategii typu „zapłata za pracę” z celami w korporacji.

© 2024 Blog muzyczny, porady dla fanów muzyki - manowar.pl | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.