Close

Egzekucja z kredyty na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika przeprowadzone zostaje z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobligowany jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy więc informacja wierzyciela, iż trasat może w konkretnym banku mieć rachunek .

Najlepiej zatem wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał kilka najpopularniejszych banków. Kopię zajęć komornik doręcza również wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić komornikowi zajętą wierzytelność, i określić potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą będzie do wysokości roszczenia głównego razem z odsetkami oraz wszelkimi wydatkami powstałymi w toku procesu jak też egzekucji. O ile na rachunku bankowym mieści się suma przekraczająca sumę zajęcia, bank spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty określone na pokrycie debetu bankowego, potencjalnych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot określonych na pokrycie powstałego debetu. Ponadto nie podlegają zajęciu sumy spieniężone trasatowi za honorarium za pracę, taksy jak też pozostałe podatki publiczne.

W praktyce bywa, iż kwota uposażenia za pracę trasata już po potrąceniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem wypadki, iż 100 % wynagrodzenia dłużnika podlega egzekucji. W takowym wypadku u pracodawcy dłużnik może złożyć deklarację z wnioskiem o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, po czym skierować prośbę do komornika o powstrzymanie egzekucji w zakresie uposażenia za pracę na rachunku .

Podobną prośbę trasat skieruje do wierzyciela bo w praktyce egzekutor zareaguje umorzeniem jak wyżej, jedynie na wniosek wierzyciela.

Jeżeli zaciekawił Cię prezentowany wątek, to oceń inne równie ciekawe strony, które posiadają nie mniej ważne dane.

W innym przypadku służy dłużnikowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym razie pożądana być może ugoda z dłużnikiem. W razie kiedy z dłużnikiem nie możemy się dogadać, pozostaje giełda długów na jakiej możemy nasze wierzytelności sprzedać.

© 2024 Blog muzyczny, porady dla fanów muzyki - manowar.pl | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.