Close

W jaki sposób można by stać się konserwatorem dzieł sztuki?

Odrestaurowywanie różnych antyków i pamiątek po przeszłości jest interesującym zajęciem, jakie jest wyśnione dla pasjonatów historii. Wymaga ono dużej wiedzy oraz sporych zdolności praktycznych, jednak to zawód doceniany tak w Polsce, jak i za naszą granicą.
Jeżeli zastanawiasz się, kim jest konserwator zabytków, to pamiętaj, że jest to osoba, której głównym obowiązkiem jest dbanie o antyki, zapobieganie ich stałemu niszczeniu i usuwanie źródeł powstałych podczas lat uszczupleń.

konserwator

Autor: La Citta Vita
Źródło: http://www.flickr.com

Mianem profesjonalnego konserwatora zabytków najczęściej nazywa się fachowca zatrudnionego w wojewódzkim urzędzie Ochrony Zabytków. Żeby zostać konserwatorem zabytków trzeba podzielić odpowiedź na dwa elementy. Po pierwsze sprawa pozaoficjalna: konserwator musi posiadać odpowiednie umiejętności manualne, a również rozbudowaną wiedzę z przedziału historii oraz chemii.
Następna kwestia formalna, aby kierować takiego typu czynności konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie czy roboty budowlane albo czynności architektoniczne albo archeologiczne, należy posiadać tytuł specjalistyczny magistra osiągnięty w ramach studiów na kierunku konserwacja oraz restauracja dzieł sztuki albo na specjalizacji w zakresie konserwacji zabytków. Niezbędne jest także zdanie niezbędnej 12-sto miesięczne praktyki, której przedmiotem jest konserwacja lub badanie badania marketingowe przykłady reliktów, które są wpisane do ewidencji zabytków.

Wybrane przedmioty, z którymi spotka się kandydat w czasie studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki to teoria i techniki konserwatorskie, kartoteka architektoniczna konstruktorska, konserwacja budynków architektonicznych, naprawa oraz wzmacnianie obiektów konstrukcyjnych, profilaktyka konserwatorska, rewitalizacja zasobów urbanistycznych.
© 2024 Blog muzyczny, porady dla fanów muzyki - manowar.pl | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.