Close

Upoważnienia Inspekcji Transportu Drogowego w trakcie kontroli – trzeba wiedzieć

Inspektorzy transportu drogowego posiadają upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nie wyłącznie na drodze, lecz dodatkowo w siedzibie spedytora. W których przypadkach? W których wypadkach kontrolerzy ITD mogą dokonać inspekcji w siedzibie firmy Prócz standardowych czynności sprawdzających przeprowadzanych podczas inspekcji drogowej inspektorzy transportu drogowego mogą w sprecyzowanych przypadkach uskutecznić kontrolę w siedzibie firmy. ITD kontrola w firmie przeprowadzana jest głównie w razie stwierdzenia przekroczeń prawa, a również sprawdzenia, czy firma realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1071/2009.

samochód dostawczy

Autor: Mattox
Źródło: http://www.sxc.hu
Kontroler wykonując swe obowiązki ma m.in. prawo wstępu do samochodu, kontrolowania dokumentów, kontrolowania zainstalowanych albo znajdujących się w samochodzie przyrządów pomiarowo-kontrolnych, sprawdzania wymiarów pojazdu. Żądać także może od przedsiębiorcy i jego pracobiorców pisemnych bądź ustnych wyjaśnień, okazania poświadczeń, itd. Analiza czasu pracy kierowców polega na analizie danych zebranych przez tachograf, a więc narzędzie mierzące m.in: czas pracy auta.

A za co zazwyczaj są karani kierowcy? Mandat możemy otrzymać za nieposiadanie w pojeździe wymaganych dokumentów, a może ich być całkiem wiele, przykładowo wykresówki z tachografów jak też cała masa zezwoleń związanych z realizowanym przewozem. Nagminnym wykroczeniem karanym przez inspektora transportu drogowego jest także nieprzestrzeganie zasad dotyczących maksymalnego czasu prowadzenia auta bez przerwy oraz nieprzestrzegania reguł tyczących się eksploatacji tachografów.

rozwój usług logistycznych

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia szóstego września 2001 roku o przewozie drogowym inspektorzy mają prawo obsługa prawna wrocław wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy, w tym do pomieszczeń lub siedzib, w których prowadzi on działalność lub gromadzi dokumenty oraz inne nośniki informacji wymagane rozporządzeniami. O przewidywanej inspekcji w firmie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego powinien poinformować przedsiębiorcę minimalnie tydzień przed jej zrealizowaniem. Kontrola może być przeprowadzana tylko w obecności przedsiębiorcy czy też osoby na piśmie upoważnionej do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych.
© 2024 Blog muzyczny, porady dla fanów muzyki - manowar.pl | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.