Close

Wyjazd zarobkowy

Co dziesiąty Polak deklaruje, iż w poprzedniej dekadzie pracował zarobkowo poza granicami naszego kraju. To oznacza, iż „za chlebem” wyjechało 3,3 mln Polaków. Co ciekawe, zainteresowanie pracą za granicą nie słabnie pośród Polaków od lat.

autobus

Autor: shrinkin’violet
Źródło: http://www.flickr.com
Czynnikiem mającym najwyższy wpływ na migracje zarobkowe jest wiek. W ostatnim dziesięcioleciu jeden na czterech badanych z grupy wiekowej 33 pracował za granicą. Wśród przedstawicieli innych kategorii wiekowych odsetek nie był wyższy niż 12 procent. Najmniejszy był wśród osób najstarszych, w grupach wiekowych 55-63 i więcej odsetek wynosił 2.Następnym co do ważności składnikiem determinującym chęć do podjęcia pracy za granicą jest płeć. Pracę poza granicą nagminniej podejmowali mężczyźni (16 % spośród ankietowanych). Pośród kobiet było to jedynie 7 procent. Grupą najentuzjastyczniej emigrującą są mężczyźni w wieku 25-35 lat.

Ciekawy wpis? Zatem zachęcamy Cię, abyś przejrzał kolejne informacje z witryny (http://www.blyss.pl/), którą dla Ciebie opracowaliśmy. Wejdź więc w podany link.

W ostatnim dziesięcioleciu czterech na dziesięciu pracowało za granicą. Co interesujące, wpływu na gotowość do emigrowania nie ma wykształcenie. Doświadczenie zatrudnienia poza granicą potwierdza nieomalże tyle samo osób z wykształceniem wyższym (13 proc.), średnim (14 proc.) a także zasadniczym zawodowym (13 proc.). Wyjątkiem są osoby z wykształceniem podstawowym, jedynie trzy na sto pracowały poza granicą. Badacze przyjrzeli się też, które podgrupy społeczno-zawodowe zazwyczaj wyjeżdżają za chlebem. Tak więc w większości wypadków wyjeżdżali pracownicy wykwalifikowani – 26 % oraz pracownicy usług – 22 procent. Warto także dodać, iż niezwykle wysoki odsetek jest wśród bezrobotnych – aż 27 proc. Prowadzi to do zrozumiałego wniosku, iż wyjazdy zarobkowe poza granicę łączą się z komplikacjami w znalezieniu pracy w Polsce, ale może także wskazywać, że praktyka pracy poza granicą niekoniecznie pomaga w znalezieniu zatrudnienia w Polsce.

autobus firmowy

Autor: calflier001
Źródło: http://www.flickr.com
Gdzie za „za chlebem”? Busy do Niemiec pełne są rodaków wyjeżdżających za chlebem – ponad jedna trzecia ankietowanych – 38 %) pracowała tam bądź pracuje dzisiaj. Następne miejsca zajmują: Anglia – 21 proc., Królestwo Holandii – 12 proc., Norwegia – 8 %, USA – 8 %, Italia 7 procent oraz Francja – 6 %.
Procent rodaków zupełnie nie zainteresowanych pracą za granicą wyn. 78 proc. Dla porównania, najwyższy był w 2008 r. i wynosił 84 %.
© 2024 Blog muzyczny, porady dla fanów muzyki - manowar.pl | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.