Close

Znak towarowy w naszej ojczyźnie

Znak towarowy daje możliwość prędkiej identyfikacji konkretnego produktu bądź usługi jako pochodzącego od danego przedsiębiorcy.
Jest nim wszelkie oznaczenie, jakie możesz zaprezentować w graficzny sposób, jeśli owo oznakowanie służy odróżnianiu od siebie wyrobów i usług pochodzących od różnych przedsiębiorców.

W związku z tym, że znak towarowy spełnia tak ważną rolę w biznesie, normowany jest regulacjami prawa, tak na poziomie krajowym, jak również międzynarodowym. W Polsce obowiązuje Ustawa prawo ochrona dóbr osobistych własności przemysłowej i – jako że Polska jest członkiem Unii Europejskiej – unijne zarządzenie o wspólnotowym znaku towarowym. Te dwa akty prawne przewidują możność rejestracji symbolu towarowego, dzięki czemu służą one ochronie znaków towarowych.
kupony rabatowe

Autor: Carol Pyles
Źródło: http://www.flickr.com
Ochrona znaku towarowego to wyłączne używanie znaku towarowego w sposób zawodowy. W praktyce oznacza to, że tego konkretnego znaku towarowego może używać tylko osoba lub firma, która zarejestrowała w urzędzie symboltowarowy. Dzięki temu ów symbol towarowy możemy bez obaw lokować na swoich artykułach lub na ich opakowaniach i wprowadzić je do sprzedaży pod tym symbolem towarowym. Na znaku towarowym zarobić możesz jeszcze na inne sposoby, dla przykładu znak ten możesz sprzedać albo użyczyć licencji na jego używanie.

Ponadto, w wypadku naruszenia prawa do zarejestrowanego symbolu towarowego, w szczególności poprzez stosowanie przez konkurenta znaku identycznego lub analogicznego, osobie, jaka ma ochronne prawo na symbol towarowy przypada: prawo do żądania zlikwidowania naruszeń, wydania uzyskanych zysków oraz zapłatę opłat licencyjnych za czas bezprawnego używania symbolu.
© 2024 Blog muzyczny, porady dla fanów muzyki - manowar.pl | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.